20220914_Aabø_Evensen_008

5 tips for deg som skal selge bedrift

Kaffekopp og Aabø-Evensen bok og penn

5 tips for deg som skal selge bedrift

5 tips for deg som skal selge bedrift

15 november, 2022 Fagartikler

Vurderer du å selge bedriften? Vi har 5 tips til deg som lurer på hvordan salg av bedrift foregår og hva dine første steg bør være i en salgsprosess.

Kontakt oss

Å selge bedrift er ingen enkel affære. Det er mange forhold å ta hensyn til, som forventninger til verdivurderingen av bedriften og andre bekymringer rundt salgsprosessen.

5 ting du bør tenke på når du skal selge et selskap

Vi har laget en kortfattet liste som oppsummerer de viktigste punktene om hvordan du bør gå frem med salget, uansett hvor langt du er i prosessen.

1. Hvorfor skal du selge bedriften?

Det kan selvsagt være mange grunner til at man ønsker å selge et selskap. Det kan være alt fra økonomiske eller forretningsmessige årsaker som økonomisk gevinst eller videre vekst til personlige grunner som gjør at salg er aktuelt. 

Uavhengig av årsak bør du først sette et mål med det hele. 

Hva er målet med salget?

Dette kan være økonomiske eller forretningsmessige mål, men også personlige mål. Det er viktig at du tidlig i prosessen har et tydelig bilde av hva som er hensikten og målet med salget av din bedrift.

Gjør det riktige for bedriften

Målene dine bør ta hensyn til hva som er riktig for bedriften. Disse bør igjen lede vei inn i en diskusjon rundt fremtidsvisjon for selskapet. Hva er kjerneverdiene og hvordan skal de ivaretas etter salg og eierskifte? Hvis det er viktig for deg at ny eier bevarer de tidligere kjerneverdiene til selskapet, bør dette være et mål og en viktig faktor når du leter etter potensielle kjøpere.

Fire blide personer i et møterom.

2. Hvem skal bedriften selges til?

Hvem kan tenke seg å kjøpe selskapet ditt? Gjør en vurdering ut fra hva som er best for bedriften når du ser etter nye eiere.

Kartlegge potensielle kjøpere

Du bør gjøre en tankerekke rundt hvem du ser for deg at passer som kjøper av bedriften din. Hva ser du for deg? Hvilke personlige verdier og egenskaper ønsker du at kjøper skal ha? Hvilke synergier og strategiske verdier skal aktuelle kjøpere ha? 

Du bør også ha en formening om hvilken type kjøpere som er relevante for deg. Vårt tips er å se etter kapital, nettverk og styringsform i nye eiere.

Due diligence

Når du har kommet såpass langt i prosessen at kjøpere er valgt, bør det gjennomføres en due diligence. Dette er en selskapsgjennomgang der kjøperen undersøker selskapets tilstand, for å sikre at alt er som det skal. Som selger sikrer du at du ikke selger en virksomhet som kan skape problemer på et senere tidspunkt på grunn av feil og mangler. I tillegg er dette en måte å avgjøre verdien på selskapet på. Om det er snakk om at et selskap kjøper opp din bedrift bør du gjennomføre en due diligence av virksomheten som kjøper opp. 

3. Hensyn til ansatte

Ved salg av bedriften er det viktig å ta hensyn til alle involverte, inkludert de ansatte. Husk at de ansatte har rett til å være med videre, og gjør en vurdering for hvordan de ansattes fremtid blir når de nye eierne tar over selskapet. Det beste er å gi arbeidstakerne så forutsigbare arbeidsdager som mulig, og unngå uhyggelige overraskelser.

Sørg for ro og trygghet

Informer de ansatte ved endringer som angår dem. Dette medfører likevel ikke at du bør involvere dine ansatte i salgsprosessen før endelig beslutning er tatt og kjøper er funnet. Det kan skape uro internt, lage flere spørsmål enn svar og påvirke bedriftens lønnsomhet. I en fase med allerede noe turbulens er det viktig å unngå de største feilene under eierskifte.

Kommunikasjon underveis

Det bør være en klar tanke og strategi rundt hvem som skal involveres i prosessen. Hva skal kommuniseres til hvem og når, og hvor viktig er konfidensialitet for deg og for salget?

4. Timing av salg

Noen ganger er man nødt til å selge, uavhengig av konjunktur. Har du derimot mulighet, gjør en vurdering av om tidspunktet er riktig for et salg.

Hvordan ser markedet ut?

Er bransjen attraktiv og hvordan forventes det at den utvikler seg? Det kan også være hensiktsmessig å se på hvilke andre bedrifter som allerede finnes i bransjen din for å kartlegge og vurdere ditt eget selskap sin verdi. Gjør en grundig vurdering rundt:

  • Hvordan er de generelle markedskonjunkturene? 
  • Er bransjen din attraktiv nå, ligger det til rette for salg? Hvordan ser utsiktene ut fremover? 
  • Er bedriften klar for å selges? Eller er det forhold som bør endres, videreutvikles og forbedres først?

Mange dokumenter som ligger i stabler på bord.

5. Registrering og transparens

For å ha kontroll over hvem som er eiere av selskapet og sikre transparens i bedriften, må eiere registreres. Salg av bedrift skal registreres i aksjonærregisteroppgaven som sendes til Brønnøysundregistrene, i tillegg skal styret i selskapet varsles. Husk også at aksjeeiere skal registreres i en aksjeeierbok, for å ha kontroll over hvem som eier aksjer i selskapet til enhver tid. 

Alt av viktig informasjon om eierskapet i aksjeselskapet skal føres inn i Aksjonærregisteroppgaven, som du er pliktig til å levere inn før 31. januar hvert år.

Dokumenter alt

Ved kjøp og salg av bedrifter er det mye som må være på stell. Det ligger stor risiko i om du har avtaler, kontrakter og andre rutiner som kun finnes på innsiden av ditt hode, og ikke på papiret. Finnes det ikke skriftlig, fysisk eller digitalt, er de ikke gjeldende. Derfor er du nødt til å få alt av avtaler og kontrakter skriftlig, slik at kjøper og andre aktuelle, kan forholde seg til dem.

Les mer: Slik gjør du selskapet ditt klart for salg.

Lang erfaring i bransjen

Alt dette har vi i Aabø-Evensen lang erfaring med. Vi har gjennomført transaksjoner i over 20 år og sitter på mye kunnskap om hvordan du bør gå frem når du vil selge selskapet ditt.  

Du har nå fått våre beste tips på veien til å selge bedriften, men du er sikkert like nysgjerrig på de største fallgruvene ved å selge bedriften?  

Raskt oppsummert er dette våre erfaringer:

  • Salg av selskaper tar tid – start tidlig (helst 1-3 år før du skal selge, da har du god tid).
  • Ikke involver de ansatte før salget er besluttet, men vær informativ når tiden er inne.
  • Gi de nye eierne all den informasjonen de trenger slik at selskapet kan lykkes selv om ikke du styrer.
  • Ha alt skriftlig – da er du sikker på at du og kjøperen har dokumentasjon på det dere trenger.
  • Du kan vinne mye på å planlegge for salg – du kan blant annet redusere skattekostnaden ved god planlegging. 
  • Bedriftstransaskjon er en kompleks og tidkrevende prosess. Vi anbefaler at du ikke gjennomfører salgsprosessen på egenhånd, men heller tar med deg en rådgiver.

Har du spørsmål om salg av bedrift? Ta kontakt med oss

Vi vet at valg av advokat ofte baseres på kunnskap og erfaring. Våre advokater har lang fartstid i bransjen, og er spesialisert innen M&A. Vi vet hva som skal til for å levere skreddersydde løsninger tilpasset hver enkelt kundes utfordringer og situasjon. Advokatene i Aabø-Evensen hjelper deg gjennom hele prosessen, enten det er kjøp, salg, fisjon eller fusjon av bedrift. 

Har du fortsatt spørsmål ta gjerne kontakt med oss per telefon: +47 477 98 308 og e-post: law@aaboevensen.com , eventuelt gjennom lenken under.

Kontakt oss

Vi tror også du vil like

A clear and bold header