forside-bg2-1

våre fagområder

Tvisteløsning

I Aabø-Evensen har vi lang erfaring med å løse tvister om transaksjoner i og utenfor rettsapparatet.

Uenighet om en transaksjon kan oppstå både før og etter at transaksjon er gjennomført. I Norge er det sjelden at partene søker domstolenes hjelp til å få stanset gjennomføringen av en transaksaksjon.

Derimot er det mer vanlig at uenighet kan oppstå i etterkant av at selve transaksjonen er gjennomført. Slike tvister vil da i all hovedsak være knyttet opp til spørsmål om brudd på garantier eller erklæringer om skadesløsholdelse, verdsettelse ved tvangsinnløsning av minoritetseiere, uenighet om forståelse av aksjonæravtaler, etteroppgjør i forbindelse med såkalt «earn-outs», eller «post-closing»-justeringer, samt krav om erstatning grunnet villedende informasjon om salgsobjektet.

I kapitalmarkedstransaksjoner kan uenighet oppstå om forskjellsbehandling av aksjeeiere. Videre kan det oppstå tvister rundt mangelfull informasjon i prospekter samt annen informasjon til investorer, herunder påstander om investorbedrageri og uenighet om rettigheter og plikter knyttet til finansielle instrumenter, slik som opsjoner og andre derivater.

De fleste tvister blir som regel en kamp om faktum. Våre advokater hjelper deg med å finne relevant fakta og argumentasjon i den aktuelle tvisten. Vi er opptatt av at tvister løses på en måte som i minst mulig grad belaster relasjonen mellom partene. Det betyr at vi alltid først søker å løse tvisten gjennom forhandlinger.

Dersom en rettslig tvist likevel er uunngåelig, vil vi bistå deg i alle deler av prosessen. Våre advokater har lang prosedyreerfaring fra ordinære domstoler, særdomstoler og voldgiftsretter. Vår erfaring er at bransjeforståelse og innsikt i kommersielle drivere er svært viktig for å oppnå ønskede resultater i domstolene. Her vil våre advokater dra nytte av kompetansen de har tilegnet seg gjennom flere års arbeid med fusjoner og oppkjøp. Slik bransjeforståelse kan i seg selv være en "gamechanger" som gjør at din sak svinger i ønsket retning.

Geir Johan Nilsen leder vårt arbeid med tvisteløsning. Han har over 25 års erfaring med prosedyre for domstolene.

Kontakt

Geir Johan Nilsen

Geir Johan Nilsen

Advokat / Partner 
(+47) 477 818 41
gjn@aaboevensen.com

Stian With Indreiten

Aktuelt

mai 7, 2020

Slik gjør du selskapet ditt klart for salg

Skal du selge bedriften din ønsker du selvfølgelig å få den prisen du mener den er verdt. Men for å oppnå dette må du forberede deg godt. Her er våre beste råd til hva du må gjøre for å klargjøre...
Les mer
mai 7, 2020

Hva er en due diligence?

Man hører stadig om due diligence i en salgsprosess. Ofte følges uttrykket av bilder som Edvard Munchs ‹‹Skrik››, eller mannen med ljåen. Det er en prosess mange frykter, men hva er det egentlig?...
Les mer
april 28, 2020

The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions 2020

Partner Ole K. Aabø-Evensen har skrevet kapittelet som dekker norsk lov i den 14. utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions. Ole K. Aabø-Evensen utdyper sentrale...
Les mer

dette-er-oss

‘High competence and determination, with high client focus. Since the firm is mid-size, you feel more important and prioritised as a client."

 

Kunde, Legal500 EMEA, 2020

MENNESKENE

Dette er oss

Vi vet at valg av advokat ofte baseres på kompetanse og erfaring. Vårt team består av engasjerte advokater med høy tverrfaglig kompetanse. Vi har lang erfaring fra komplekse transaksjoner, og kan dermed effektivt identifisere løsninger for å sikre dine interesser. 

Menneskene
forside-bg

Book møte

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kontakt oss
scottishsalmoncompany-logo
roko-300x109
fara-logo
tenzingPE