20220914_Aabø_Evensen_070

Filip_196

Filip Degrassi Westad

Advokatfullmektig (student)

(+47) 954 86 115  /  fdw@aaboevensen.com

Last ned vCard

LinkedIn

Filip jobber primært med fusjoner og oppkjøp (M&A). Han bistår også ved ulike selskapsrettslige problemstillinger.

Filip har vært i firmaet siden 2021, hvor han startet som studentmedarbeider. I tillegg til traineeopphold i flere advokatfirmaer, har han styreverv i ulike selskaper. Filip skrev sin masteroppgave om selskapers erverv av egne aksjer, og hvorvidt ulike derivater omfattes av aksjelovenes kapittel 9.

Erfaring

  • Trainee, Advokatfirmaet Schjødt, Oslo/Stockholm, 2022-2023
  • Trainee, Kvale Advokatfirma DA, Oslo, 2021
  • Forsikringsmedarbeider, Søderberg & Partners, Oslo, 2020

Utdannelse

  • Student, Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2023