20220914_Aabø_Evensen_070

20240129_Aaboevensen_Carl_Theodor_Gustavsson_002_WEB

Carl Theodor Gustavsson

Advokatfullmektig

(+47) 417 05 500 /  ctg@aaboevensen.com

LinkedIn

Carl Theodor har solid erfaring med å bistå investeringsbanker, utstedere, tillitsmenn og sikkerhetsagenter i det nordiske og internasjonale høyrenteobligasjonsmarkedet. Han er en betrodd rådgiver innen oppkjøpsfinansiering, usikrede høyrenteobligasjoner, skipsfinansiering, byggekontrakter og store syndikerte cross-border finansieringer. I tillegg, har han erfaring med tvangsinndrivelse av store finansieringer på tvers av jurisdiksjonsgrenser.

Han har et hovedfokus på finansieringer og kapitalmarkedtransaksjoner (ECM og DCM), i tillegg til å tilføre sin kompetanse i M&A-transaksjoner.

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Aabø-Evensen & Co, 2024 -
  • Advokatfullmektig og trainee, Advokatfirmaet Thommessen AS, 2018 - 2023
  • Sommerfullmektig, Gorrissen Federspiel LLP, 2019
  • Trainee, Equinor ASA, 2019
  • Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm, 2019
  • Kollokvieveileder, Universitetet i Oslo, 2018 - 2019

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2020