20220914_Aabø_Evensen_125.jpg2

20220914_Aabø_Evensen_125.jpg2

Triton kjøper Norstat

8 oktober, 2019 Transaksjoner

Tritons Mid Cap-fond kjøper Norstat Group (Norstat), et full-service, uavhengig europeisk selskap innen datainnsamlingsløsninger for forbrukerforskning.

Norstats hovedkontor er lokalisert i Oslo, og selskapet er aktivt i 18 europeiske land med 175 årsverk fordelt på 22 kontorer. Selskapet dekker hele spekteret av datainnsamlingsmetoder, fra dybdeintervjuer og mystery shopping til online-undersøkelser. Norstat eier en base på over 650 000 paneldeltagere. I 2018 gjennomførte selskapet ca 7000 prosjekter (hvorav ca. 65% var online) og 9 millioner intervjuer for sine ca. 1000 kunder. 

"Vi ønsker å støtte ledelsen og de ansatte i Norstat ved å investere i, og støtte  veksten og utviklingen selskapet har hatt. Vi ser frem til å samarbeide med ledergruppen og styret for å bygge et sterkere og mer geografisk diversifisert selskap", sa Peder Prahl, Director of the General Partner for Triton-fondene.

Aabø-Evensen har opptrådt som juridisk rådgiver for selgerne i forbindelse med transaksjonen.

Se Tritons pressemelding her https://www.triton-partners.com/media/news/triton-to-acquire-norstat-group/ 

Vi tror også du vil like

A clear and bold header