20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Opplever du svakere lønnsomhet i virksomheten din? Vi gir deg råd om hvilke grep du bør ta

28 mars, 2023 Fagartikler

Opplever du reduserte inntekter som følge av dagens internasjonale uro? Tærer økte kostnader på egenkapitalen din? Da er du ikke alene. I tillegg opplever mange at svikt i etterspørselen og økt inflasjon tar fokus vekk fra kjernevirksomheten ved at du i større grad må forhandle med banken, kunder og leverandører. Det kan være begrenset hvor lenge du som eier kan stå imot de stadige endringene virksomheten din blir utsatt for, og noen ser ikke noen annen utvei enn å selge eller legge ned virksomheten.

I denne artikkelen fokuserer vi i all hovedsak på virksomhet som ligger i et aksjeselskap og ikke personlig eiet næringsvirksomhet. I tillegg ser vi først og fremst på en del skattemessige effekter, men husk også at MVA-planlegging er viktig.

Internasjonal uro

I september i 2022 publiserte Norges Banks en fersk "Regionalt nettverk"-rapport. Der tegnes det et bilde av en klar oppbremsing i norsk økonomi. Bedriftene i "Regionalt nettverk" melder om høy prisvekst, samtidig som aktivitetsveksten har avtatt. I tillegg sliter nesten halvparten av bedriftene med å få tak i arbeidskraft. Bakteppet for rapporten er skyhøy inflasjon, energikrise i Europa og ikke minst at rentene er på vei oppover.

Innkjøpspriser, arbeidskraft og rammebetingelser

Også NHOs medlemsundersøkelse fra andre kvartal i 2022 viser til at det er en rekke virksomheter som har utfordringer. I denne undersøkelsen er det særlig tre faktorer som påvirker norske virksomheter, og det er økte innkjøpspriser, manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og lite forutsigbare rammebetingelser. 21% av NHO virksomhetene med 0 – 9 årsverk opplyser at det er en reell risiko for å gå konkurs. NHOs medlemsundersøkelse viser tydelige tegn på at stadig flere virksomheter opplever vanskelige tider.

Råd for å sikre lønnsomheten

Hvis du vurderer å selge hele eller deler av selskapet ditt, eller avvikle hele eller deler av virksomheten, vil vi i denne artikkelen gi deg flere råd som du bør få med deg. Husk at det er flere grep du kan gjøre i forkant av en endelig beslutning, som vil påvirke hvordan prosessen gjennomføres og som kan ha innvirkning på din økonomiske situasjon fremover. Sørg for at du bruker tid på å vurdere de ulike alternativene nøye!

Vi rådgir deg uansett hvilken situasjon selskapet ditt er i

Vi nevner i denne artikkelen en rekke, men ikke alle skattemessige forhold som bør tas i betraktning ved alternative tiltak som er aktuelle for selskaper i krise. Ønsker du råd tilpasset din konkrete situasjon, ta gjerne kontakt med oss!

Klikk på knappen under for å laste ned artikkelen

LAST NED

Vi tror også du vil like

A clear and bold header