20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Skattlegging av en incentivordning basert på syntetiske opsjoner

13 mai, 2024 Fagartikler

Skrevet av Advokat Hans Kristian Nygaard.

Skattemyndighetene har nå kommet med en uttalelse hvor de gir uttrykk for sitt standpunkt når det gjelder skattlegging av syntetiske opsjoner. Standpunktet er at en gevinst på en syntetisk opsjon skal skattlegges som arbeidsinntekt hos arbeidstakeren, og utløser arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

Skattedirektoratet kom til at gevinsten er skattepliktig etter den alminnelige regelen for lønnsinntekt. Den særlige skatteregelen for opsjoner i arbeidsforhold kom altså ikke til anvendelse, fordi en syntetisk opsjon ikke gir rett til å erverve den underliggende aksjen, noe som er et vilkår etter særregelen.

Grunnen til at syntetiske opsjoner under en incentivordning blir skattlagt hardere enn opsjoner utenfor arbeidsforhold, er at avtalevilkårene knyttet til erverv og avhendelse ofte utgjør et markert avvik fra markedsmessige vilkår. Dette tilsier at det foreligger tilstrekkelig tilknytning mellom gevinsten og arbeidsforholdet, noe som igjen tilsier lønnsbeskatning.

Oppsummert er det altså en betydelig forskjell i beskatningen av syntetiske opsjoner (47,4% i 2024 + arbeidsgiveravgift) og syntetiske aksjer (22% i 2024) under en incentivordning.

Vår anbefaling er derfor at en incentivordning må planlegges grundig, gjerne sammen med en av våre erfarne advokater i Aabø-Evensen.

 

Kontakt

Hans Kristian Nygaard
Advokat
hkn@aaboevensen.com
+47 477 81 847

 

Kontakt oss

 

      

Vi tror også du vil like

A clear and bold header