20220914_Aabø_Evensen_125.jpg2

20220914_Aabø_Evensen_125.jpg2

P/F Bakkafrost kjøper en 68,6% eierandel i The Scottish Salmon Company Plc

30 september, 2019 Transaksjoner

Det Færøyske oppdrettsselskapet, P/F Bakkafrost (Bakkafrost), har kjøpt en 68,6% eierpost i The Scottish Salmon Company Plc (SSC) fra PE-selskapet Northern Link, til 28,25 kroner per aksje. Bakkafrosts majoritetsandel i SSC utløser en obligatorisk tilbudsplikt på de resterende 31,4% aksjene. Dette resulterer i at SSC blir kjøpt opp av Bakkafrost for en samlet verdi av 517 millioner pund (ca. 5,47 milliarder kroner).

Transaksjonen og det påfølgende obligatoriske tilbudet vil bli finansiert via en kombinasjon av gjeld og egenkapital, inkludert et akselerert bookbuild tilbud på ca. 15% av aksjekapitalen, og en rettet emisjon på ca 5% av aksjekapitalen til Northern Link Ltd.

SSC driver sin virksomhet på vestkysten av Skottland og Hebridene med en klar visjon om å "bringe Skottlands fineste laks til verden." SSC har eksklusiv genetikk fra “Native Hebridean laksen” som er sterkere, slankere og merkbart fastere sammenlignet med atlantisk laks. SSC høstet 29 913 tonn laks i 2018, og 18 463 tonn første halvår 2019. Selskapets kapasitet er på 50 000 tonn. SSC genererte en EBITDA på 56,7 millioner pund i 2018 og 35,7 millioner pund første halvår 2019.

Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost, sier "Bakkafrosts reise har vært preget av å levere bransjeledende vekst og lønnsomhet kombinert med fokus på verdiskapning for våre aksjonærer. The Scottish Salmon Company representerer et attraktivt oppkjøp på dette tidspunktet, da det gir tilgang til en lakseoppdretts-region med potensiale for både synergier og overføring av beste praksis. Bakkafrost-teamet ser frem til å samarbeide med SCC og ledergruppen for å fortsette å forbedre resultatene for virksomheten, og drive verdiskapningen i årene fremover. "

Craig Anderson, administrerende direktør i SSC, sier: "Styret i SSC anser dette tilbudet for å være til det beste for alle aksjonærer da det realiserer den vesentlige verdien som er skapt etter ni påfølgende kvartaler med vekst. Styret innledet en uavhengig strategisk gjennomgang for å vurdere alternativene for å realisere verdi og levere fremtidig vekst i virksomheten. Gjennomgangen har vært vellykket med tanke på volumet og kvaliteten på selskapene som har deltatt i prosessen, og har resultert i dette oppkjøpet som vil skape en stor global lakseoppdrett-virksomhet.

Aabø-Evensen & Co har bistått som strategisk og juridisk rådgiver for The Scottish Salmon Company Plc i forbindelse med oppkjøpet.

Klikk her for å se SSCs børsmelding publisert 26. september 2019.
Klikk her for å se Bakkafrosts børsmelding publisert 25. september 2019.

Vi tror også du vil like

A clear and bold header