20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

IWMAC og Egain går sammen for å intensivere bærekraftig utvikling innen bygg- og energiledelse

18 mars, 2021 Transaksjoner
Foto: Egain
 

 Eiendomsforvaltningsspesialister IWMAC og Egain går sammen om å bli ledere innen proptech i Europa.

Visjonen til det nye selskapet er å få stor innflytelse i kampen mot klimaendringer ved å tilby den smarteste og mest kostnadseffektive proptech-plattformen på markedet.

-Sammenslåingen av IWMAC og Egain skaper en fantastisk mulighet til å vokse videre. Tross alt gjør vi våre kunder i stand til å forbedre lønnsomheten betydelig, samtidig som vi reduserer utslipp og avfall, sier Kent Zehetner fra Pivot Invest, som vil være styreleder i det nye selskapet.

I 2020 oversteg den samlede omsetningen til IWMAC og Egain EUR 16 millioner, og det nye selskapet vil ha kontorer i 7 land med totalt 120 ansatte. Dette er bare begynnelsen, og den nåværende fusjonen vil bli fulgt av oppkjøp av andre fremtredende proptech-spesialister på den europeiske arenaen. På den måten vil det fusjonerte selskapet kontinuerlig øke selskapets markedsandel under et nytt merkenavn som vil bli kunngjort i nær fremtid.

Aabø-Evensen har bistått Iwmac Holding AS i forbindelse med transaksjonen.

For å se Iwmacs fullstendige pressemelding, vennligst klikk her.

Vi tror også du vil like

A clear and bold header