20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Intervju med studentmedarbeider Phillip Bjørnstad

4 november, 2020 Fagartikler

Høsten 2018 besluttet Aabø-Evensen å rekruttere studentmedarbeidere til hovedsakelig å hjelpe til med praktiske kontoroppgaver, men også faglige oppgaver etter behov. Phillip Bjørnstad har jobbet hos oss som studentmedarbeider siden september 2018. Vi tok en prat med ham for å høre hvordan han har opplevd sin tid i Aabø-Evensen.

Hvordan har det vært å jobbe som studentmedarbeider i Aabø-Evensen?

-Veldig spennende og lærerikt! Det jeg kanskje syns har vært mest lærerikt er at jeg har fått innsikt i hvordan hverdagen til en transaksjonsadvokat er, og hvordan dynamikken fungerer på en arbeidsplass som er et nisjefirma. Alle her er involvert i prosjektene og det er veldig teamorientert. Jeg har inntrykk av at dette er ganske unikt for et firma som fokuserer på få fagfelt, fremfor et full-service advokatfirma som er mer avdelingsbasert. Jeg har opplevd at arbeidsmiljøet er godt og at det er fokus på å ha det gøy på jobb, selv i hektiske perioder. Det har også vært rom for å prøve og feile, og fokus har vært at vi som studentmedarbeidere også skal få læringsutbytte av de faglige oppgavene vi har bistått med.  Jeg har følt meg inkludert i teamet fra dag én, og har blitt invitert med på alt det sosiale. Av de sosiale arrangementene har helt klart turene til forskjellige skidestinasjoner i Alpene vært det gjeveste!


Hva er din oppfatning av M&A og kapitalmarkedsrådgivning etter at du nå har fått innblikk i hva vi driver med?

-Jeg har blitt mer motivert til å jobbe med transaksjoner, spesielt siden jeg har fått erfare at innen transaksjonsjussen må man ha kunnskap på tvers av flere fagområder. Det er veldig bredt! Fagområdene som er aktuelle varierer i tillegg fra prosjekt til prosjekt, men blant fagområdene jeg har vært innom her, er også de jeg syns har vært mest interessante i løpet av studiet. Jeg har fått se at det i stor grad er mulig å få eierskap til både kunde og prosjekt, og har inntrykk av at advokatene og fullmektigene opplever faglig utvikling gjennom prosjektene, og at kreativitet og engasjement er viktige faktorer i arbeidet. Det er sånt du ikke har muligheten til å erfare i løpet av studiet, spesielt siden hverken transaksjoner eller flere av de relevante fagområdene innen transaksjonsjus, som for eksempel skatterett og pant- og konkursrett, ikke er obligatoriske fag på jussen. Dette er valgfag som jeg har tatt i løpet av studiet, og som jeg har fått erfare hvordan fungerer i praksis i studentmedarbeiderrollen i Aabø-Evensen. 

"Jeg har fått se at det i stor grad er mulig å få eierskap til både kunde og prosjekt, og har inntrykk av at advokatene og fullmektigene opplever faglig utvikling gjennom prosjektene, og at kreativitet og engasjement er viktige faktorer i arbeidet". 

Hva er det viktigste du tar med deg herfra?

 -Jeg sitter igjen med følelsen av at transaksjonsrådgivning er gøy! Det har vært spesielt nyttig å korrekturlese transaksjonsdokumenter, for eksempel aksjekjøpsavtaler og aksjonæravtaler. Jeg har også jobbet med praktiske kontoroppgaver, rettkildesøk og utkast til svarbrev. Jeg syns teamet her har tatt meg med på alt det som det har vært mulig å involvere meg som studentmedarbeider på, og jeg føler meg rikere på praktisk erfaring. Jeg sitter også igjen med en viten om at det å jobbe med transaksjoner er veldig praktisk og «hands on». Det er en arbeidsform jeg trives med, og jeg er motivert for å jobbe på denne måten med jussen også i fremtiden. 


Hva er planen din videre?

-Først er det å levere masteroppgaven, før det venter et traineeopphold, og så er jeg spent på hva som skjer etter det.

Vi takker Phillip for innsatsen og for en fin tid så langt.

   

Vi tror også du vil like

A clear and bold header