20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Intervju med studentmedarbeider Marlene Istad

12 mars, 2021 Fagartikler

Marlene Istad har jobbet hos oss som studentmedarbeider siden september 2018. Nå som hun er på oppløpssiden på jusstudiet, er også studentrollen hos oss snart et avsluttet kapittel. Vi tok en prat med henne for å høre hvordan hun har opplevd sin tid i Aabø-Evensen, og ikke minst glede oss sammen over at Marlene har takket ja til å starte som fullmektig hos oss i juni.

Hvordan har det vært å jobbe som studentmedarbeider i Aabø-Evensen?

- Det har vært veldig lærerikt, og det er gøy å se hvordan jussen praktiseres i virkeligheten. Det var annerledes enn det jeg først trodde! På studiet får man ofte spissede oppgaver, og det skildres ofte spesielle og litt banale situasjoner og eksempler. I min tid som studentmedarbeider har jeg fått lære at man bistår nettopp for at klienten skal unngå å komme i slike situasjoner. I tillegg så har jeg erfart at det viktigste man tar med seg fra studiet, og inn i praksis, er summen av «alt». Bakgrunnsforståelsen for hvordan jussen faktisk fungerer er betydningsfullt, i tillegg til metoden for hvordan man går frem for å komme til en mulig løsning eller konklusjon. Jeg ble også positivt overrasket over hvor inkluderende teamet i Aabø-Evensen er! Jeg følte meg som en viktig del av teamet fra dag én, og jeg ble nøye satt inn i sakene som jeg skulle jobbe på. Jeg opplevde at det var viktig for teamet at jeg forstod helheten og bakgrunnen for hvorfor jeg ble satt til å gjøre en spesifikk oppgave. I tillegg ble jeg også positivt overrasket over den flate strukturen. Her jobber partnere, advokater og fullmektiger på «lik linje» og terskelen var lav for å spørre om «dumme» ting.


Hva er din oppfatning av M&A og kapitalmarkedsrådgivning etter at du nå har fått innblikk i hva vi driver med?

Jeg visste svært lite ved oppstart. Over tid har jeg funnet ut at rådgivning innenfor dette fagfeltet er sammensatt, og at man må beherske et bredt felt av rettsområder samtidig som man må ha en kommersiell forståelse. Dette syns jeg personlig at er veldig spennende og inspirerende. Derfor ble jeg veldig glad for å bli tilbudt en fullmektigrolle etter endt master! Jeg har fått en smakebit på noe jeg ønsker å dyrke videre og lære mer om, og jeg gleder meg til å være med på et prosjekt fra start til slutt. Jeg har inntrykk av at arbeidsmetodikken som benyttes her, er den beste. Spesielt siden partnere er så involvert som de er, og man får tett oppfølgning. Jeg ser for meg at jeg vil få en bratt læringskurve!

"Her jobber partnere, advokater og fullmektiger på «lik linje» og
terskelen var lav for å spørre om «dumme» ting". 

 

Hva er det viktigste du tar med deg fra rollen din som studentmedarbeider hos oss?

-Overordnet vil jeg si at det viktigste jeg tar med meg er interessen jeg fikk dyrke frem, særlig for M&A. Det var jo ganske ukjent ved oppstart. Videre ser jeg viktigheten av et velfungerende team, og en god samarbeidskultur. Jeg har fått erfare hvor viktig samarbeid er for kommunikasjonsflyt, men også for effektivitetsgrad og leveransekvalitet. For å sikre god produktivitet, er det viktig å ha godt utarbeidede maler og dokumenter, samtidig som den generelle metodeforståelsen ligger i bunn.

Jeg er motivert for å starte opp som fullmektig hos dere, og det føles også veldig trygt i og med at jeg kjenner mange på teamet allerede!

Vi takker Marlene for innsatsen som studentmedarbeider, og gleder oss til fortsettelsen!

Vi tror også du vil like

A clear and bold header