20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Herman Marius Wuttudal om skriveplass i Aabø-Evensen

28 april, 2022 Fagartikler

I forbindelse med ALD Oslo 2022, besluttet Aabø-Evensen å tilby studenter skriveplass. Dette semesteret har Herman fått skriveplass i Aabø-Evensen. Vi tok en prat med ham for å finne ut hva han får ut av skriveplassen og hva han skriver om.

Hva handler oppgaven din om?

- Temaet for oppgaven er skattyters forutsigbarhet i NOKUS-saker (dvs. norsk-kontrollerte utenlandske selskap). Hovedspørsmålet er i hvilken grad vilkårene i skatteloven §§ 10-60 til 10-64 bokstav a, jf. § 2-4 ivaretar hensynet til skattyters forutsigbarhet. Oppgaven er med andre ord begrenset til NOKUS i skatteavtaleland, men utenfor EØS-området. Det er en omfattende og utfordrende problemstilling, men det skal være nok plass til å problematisere dette i en stor masteroppgave.


Hvorfor valgte du dette temaet til masteroppgaven?

- Det gjennomføres riktignok ikke mange NOKUS-ligninger i dag, men NOKUS-reglene motvirker skatteplanlegging man ellers ville drevet med. Regelverket regulerer et spesielt transaksjonsmønster der norske skattytere flytter kapital til aksjeselskap mv. i land med vesentlig lavere skattenivå enn Norge. Deltakerne kan opparbeide seg betydelige skattekreditter som følge av at det utenlandske selskapet ikke er skattepliktig hit og er hjemmehørende i utland med lavt skattenivå. Det er praktisk viktig å trekke grensen for når denne typen skatteplanlegging påfører deltakerne skatteforpliktelser.

"Advokatene har kommet med praktiske innfallsvinkler som man ellers ikke blir eksponert for på universitetet eller på hjemmekontoret". 

 

Hva får du ut av skriveplassen hos oss?

- Aabø-Evensen har tatt meg vel imot og har kommet med praktiske innfallsvinkler man ikke blir eksponert for på universitetet. Firmaet spesialiserer seg innenfor transaksjonsjussen og det er mye kunnskap og erfaringer å hente her. Jeg opplever miljøet som faglig sterkt og hyggelig, og at det er lav terskel for å diskutere problemstillinger.

Hvordan fikk du skriveplass?

Jeg søkte om skriveplass under årets ALD fordi jeg likte firmaprofilen og hadde hørt en del bra ting om bedriften. Firmaet hadde interesse for oppgavetemaet mitt og innen kort tid var jeg på plass i mitt eget kontor i Karl Johans gate. Jeg anbefaler andre med interesse for transaksjonsjussen og transaksjonsmarkedet å søke om skriveplass og på andre studenttilbud hos Aabø-Evensen.

Vi gleder oss over å ha fått på plass Herman, og ser frem til å bli bedre kjent med ham!

Kunne du tenke deg en skriveplass hos oss? Les mer her.

Vi tror også du vil like

A clear and bold header