20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Incentivordninger og Black Scholes-formelen

22 desember, 2022 Fagartikler

Advokat Hans Kristian Nygaard har skrevet en artikkel om Incentivordninger og Black Scholes-formelen som nylig ble publisert i tidsskriftet Praktisk Økonomi & Finans, nr. 4 2022.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige). Temaet i artikkelen er hvorvidt bruk av Black Scholes-formelen er egnet ved verdsettelse av aksjer under en incentivordning hvor den nøkkelansatte kjøper aksjer i arbeidsgiverselskapet.

I artikkelen vil du blant annet finne en tabell for Black Scholes-formelen og en tabell med en modifisert Black Scholes-formel ved verdsettelse av incentivaksjer. I den modifiserte Black Scholes formelen utgjør Enterprice Value det stokastiske elementet, og nominell gjeld ved utløp av vesting- og lock-up-perioden utgjør Strike Price.


 

Fyll ut skjemaet under for å laste ned artikkelen

Kontakt
Hans Kristian Nygaard
(+47) 477 81 847
hkn@aaboevensen.com

 

Vi tror også du vil like

A clear and bold header