20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

ICLG - Private Equity og det regulatoriske rammeverket i Norge 2022

28 oktober, 2022 Fagartikler

I den siste utgaven av International Comparative Legal Guide tar grunnlegger og partner, Ole Kristian Aabø-Evensen, for seg private equity. Han veileder oss gjennom de vanligste typene private equity-transaksjoner i vår jurisdiksjon og gir en oppdatering på dagens markedssituasjon. Han skriver også om hvilke langsiktige effekter covid-19-pandemien har hatt for private equity. Et annet tema er om de mest vanlige oppkjøpsstrukturene for private equity-transaksjoner og hoveddriverne for disse. Ole Kristian skriver om hvordan egenkapitalen vanligvis er strukturert, og om corporate governance-regler for private equity-porteføljeselskaper, og også om juridiske restriksjoner og andre krav som en private equity-investor bør være oppmerksom på. Dette gjelder for eksempel spesifikke nyanser i regelverket og utfordringer ved vurdering av en de-listing fra børs.

Artikkelen inneholder ulike temaer om transaksjoner innen private equity i Norge. Den gir en oversikt over lover og regler som gjelder for private equity i Norge, og har følgende undertemaer:

  • Oversikt
  • Struktureringstema
  • Governance-tema
  • Transaksjonsvilkår: Generelt
  • Transaksjonsvilkår: Børsnoterte oppkjøp
  • Transaksjonsvilkår: Private oppkjøp
  • Transaksjonsvilkår: IPO’er
  • Finansiering
  • Skattesaker
  • Juridiske og regulatoriske tema

Gjengitt med tillatelse fra Global Legal Group Ltd. Denne artikkelen ble først publisert i oktober 2022. Fyll ut skjemaet under for å få tilgang til artikkelen.

ICLG2022Cover

Fyll ut skjemaet under for å laste ned artikkelen

Kontakt
Ole K. Aabø-Evensen
(+47) 477 81 840
oka@aaboevensen.com

 

Vi tror også du vil like

A clear and bold header