20220914_Aabø_Evensen_125.jpg2

20220914_Aabø_Evensen_125.jpg2

The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions 2020

28 april, 2020 Fagartikler

Partner Ole K. Aabø-Evensen har skrevet kapittelet som dekker norsk lov i den 14. utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions.

Ole K. Aabø-Evensen utdyper sentrale temaer i denne praktiske guiden til fusjoner og oppkjøp (M&A) i Norge.

Dette er en verdifull guide for deg som er interessert i å lære mer om hvordan du gjennomfører M&A-transaksjoner i Norge. Q&A-formatet er leservennlig og gir en bred oversikt over relevante spørsmål ved norske fusjoner og oppkjøp. Kapittelet inneholder også en oppdateringsdel som gir en oversikt over alle nyere lov- og forskriftsendringer.

The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions gir bedriftsrådgivere en omfattende og verdensomspennende juridisk analyse av lover og regler for fusjoner og oppkjøp i 54 jurisdiksjoner. Besøk www.iclg.com for å lære mer.

Pages from M&A20_Chapter 41_Norway

Kontakt
Ole K. Aabø-Evensen
(+47) 477 81 840
oka@aaboevensen.com

Fyll ut skjema og last ned publikasjon

Vi tror også du vil like

A clear and bold header