20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Earn Out | bruk av opsjoner, warrants og swaper

22 november, 2022 Fagartikler

Ved salg av en gründervirksomhet er det ofte avvik mellom selgers
prisforventninger og kjøpers betalingsvillighet. Denne gjestekommentaren
beskriver tre mekanismer som tar i bruk opsjoner, warrants og swaper for å
bygge en bro mellom kjøper og selger.

I fagspalten i fredagens Finansavis har advokat Hans Kristian Nygaard skrevet om earn out, bruk av opsjoner, warrants og swaper. Han tar for seg ulike mekanismer for å løse en potensiell fastlåst situasjon ved salg og kjøp av et selskap på bakgrunn av selgers prisforventninger og kjøpers betalingsvillighet.

Tema i gjestekommentaren er tre alternativer til en klassisk earn outmodell, og det er selgerkreditt, reinvestering og bruk av immaterielle eiendeler.

 

Picture1

 

Fyll ut skjemaet under for å laste ned artikkelen

Kontakt
Hans Kristian Nygaard
(+47) 477 81 847
hkn@aaboevensen.com

 

Vi tror også du vil like

A clear and bold header