20220914_Aabø_Evensen_125.jpg2

20220914_Aabø_Evensen_125.jpg2

Oppkjøp av børsnoterte selskaper i Norge

4 juli, 2019 Fagartikler

Ole Kristian Aabø-Evensen, partner i Aabø-Evensen, går nærmere inn på hvordan å gjøre M&A-transaksjoner med børsnoterte selskaper i Norge i denne andre utgaven av The Lexology Getting The Deal Through: Public M&A 2019.

Kapittelet beskriver nyere trender og utvikling i den børsnoterte M&A-sfæren, og i tillegg områder som:

 • Typer virksomhetskombinasjoner
 • Gjeldende lovgivning
 • Innlevering og krav til offentliggjøring
 • Relevante aksjeforskrifter
 • Styremedlemmer/kontrollerende aksjonærers plikter
 • Aksjonærers rettigheter til godkjenning og vurdering
 • Fiendtlige transaksjoner
 • Delingsavgift og flere budgivere
 • Statlig innflytelse på transaksjoner
 • Pliktige tilbud
 • Minoritetsutpressing
 • Grenseoverskridende transaksjoner
 • Varslingsperioder
 • Skattemessige spørsmål
 • Arbeids- og ansattstønad

2019-07-04+13_39_56-Greenshot

Gjengitt med tillatelse fra Law Business Research Ltd. Denne artikkelen ble først publisert i Lexology Getting the Deal Through - Public M&A 2019 (Publisert: juni 2019). For mer informasjon, besøk www.gettingthedealtrough.com   


Kontakt
Ole K. Aabø-Evensen
(+47) 477 81 840
oka@aaboevensen.com

Fyll ut skjema og last ned publikasjon

Vi tror også du vil like

A clear and bold header