20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Bedrift i krise? Skattemessige konsekvenser ved salg eller avvikling

17 november, 2020 Fagartikler

Opplever du sviktende inntekter som følge av Covid-19 og smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien? Da er du ikke alene. For noen har det gått så langt at de ikke ser noen annen utvei enn å legge inn årene. Det er begrenset hvor lenge du som eier tåler at konkursspøkelset henger over bedriften. Og har du først kommet så langt i prosessen, hva bør du egentlig gjøre og hvilke skattemessige konsekvenser får det? Vi vil i denne artikkelen gi deg en rekke punkter som det er viktig å ta hensyn til.

MERK! Vi fokuserer her hovedsakelig på virksomhet som ligger i et aksjeselskap og ikke personlig eiet næringsvirksomhet. Husk uansett at også MVA-planlegging kan være viktig, men i denne omgang ser vi først og fremst på en del skattemessige effekter.

Krisen er ikke over

Det er mange bedrifter som opplever å være i en krise nå, og årsakene er mange. Nedturen startet faktisk før pandemien, med oljeprisfall og valutaendringer – og siden har det dessverre pekt én vei for mange av de som allerede var utsatt. Økt globalisering, digitalisering, nedgangskonjunktur i verdensøkonomien som helhet og nedstengning på grunn av pandemien på toppen av det hele. Totalbildet for norsk næringsliv er en kraftig forverring.

NHOs medlemsundersøkelse for oktober viser at halvparten av medlemsbedriftene fortsatt sliter med lavere etterspørsel. Like mange melder om redusert omsetning og 14 prosent melder om at de har gjennomført oppsigelser. Tydelige tegn på at stadig flere bedrifter er i krise. Og dette var før vi stengte ned på ny i november.

Har du kommet så langt i tankeprosessen at du vurderer å avslutte eller selge hele eller deler av selskapet ditt? Da har vi flere råd som du bør få med deg. Det er flere grep du kan gjøre i forkant av en endelig beslutning som vil påvirke hvordan prosessen gjennomføres og som kan ha innvirkning på din økonomiske situasjon fremover. Sørg for at du bruker tid på å vurdere de ulike alternativene nøye!

  1. Endre eller transformere virksomhetsområdet
  2. Avvikle virksomhetsområdet som går dårlig
  3. Salg av et virksomhetsområde
  4. Salg av hele selskapet
  5. Refinansiering
  6. Skattemessig gjennomskjæring

Vi nevner i denne artikkelen en rekke, men ikke alle skattemessige forhold som bør tas i betraktning ved alternative tiltak som er aktuelle for selskaper i krise. Ønsker du råd tilpasset din konkrete situasjon, ta gjerne kontakt med oss!

New call-to-action

Vi tror også du vil like

A clear and bold header