NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud (frivillig og pliktig tilbud)

Endringer i verdipapirhandelloven

Hege Dahl, partner i Aabø-Evensen & Co Advokatfirma, har hatt en sentral rolle i Verdipapirlovutvalget som i dag la i dag frem sin sjette utredning med forslag til endringer i regler om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter.

Hege begynte i firmaet i 2017, og arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, verdipapirrett og finansregulatorisk rådgivning. Hun har bakgrunn fra Oslo Børs, Finansdepartementet, som dommerfullmektig og fra annen advokatpraksis.

LES OM ENDRINGENE HER