20220914_Aabø_Evensen_070

Geir_012

"Geir is an extremely clever M&A litigator."

Klient, The Legal 500 2023

"Geir is an impressive M&A litigator. A tough negotiator who is also very pragmatic and pleasant."

Klient, The Legal 500 2023

Geir Johan Nilsen

Partner

(+47) 477 81 841  /  gjn@aaboevensen.com

Last ned vCard

LinkedIn

Geir Johan Nilsen er en av grunnleggerne av Aabø-Evensen. Han har arbeidet hos oss siden 2002. Geir leder firmaets arbeid med rettstvister og voldgift, og prosederer jevnlig for domstolene, herunder også for særdomstoler. Han arbeider i tillegg med fusjoner og oppkjøp (M&A) innenfor et bredt spekter og bistår kunder med andre juridiske/kommersielle spørsmål, samt med regulatoriske problemstillinger.

Geir har lang og bred erfaring fra de fleste saksområder. Siden 1997 har han hovedsakelig arbeidet med forretningsjus, fortrinnsvis med fusjoner og oppkjøp, samt kommersielle tvister og voldgift. Han har bakgrunn fra mellomstore advokatfirmaer og fra KPMG, hvor han var partner. 

Geir Johan Nilsen har bred internasjonal erfaring. Han har i mange år bistått norske kunder i forbindelse med investeringer i fornybar energi i Europa. Han bistår også internasjonale kunder med deres investeringer og/eller rettsforhold for øvrig i Norge. I flere år var han engasjert som Enron Corp´ s (konkursboets) juridiske rådgiver i forbindelse med konkursboets inndrivelse av krav under finansielle og fysiske kraftkontrakter i Norden.

 

Erfaring

  • Partner og grunnlegger, Aabø-Evensen, 2002 -
  • Partner (corporate legal services) og head of legal due diligence, KPMG, 1999 - 2002
  • Advokat, KPMG, 1996 - 1999
  • Advokat og senere assosiert partner, Flod & Co Advokatfirma, 1988 - 1996

Utdannelse

  • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1987