menneskene-bg

Geir_012

Geir Johan Nilsen

Advokat / partner

(+47) 477 818 41  /  gjn@aaboevensen.com

Last ned vCard

LinkedIn

Geir Johan Nilsen er en av grunnleggerne av Aabø-Evensen. Han har arbeidet hos oss siden 2002. Geir leder firmaets arbeid med rettstvister og voldgift, og prosederer jevnlig for domstolene, herunder også for særdomstoler. Han arbeider i tillegg med fusjoner og oppkjøp (M&A) innenfor et bredt spekter og bistår kunder med andre juridiske/kommersielle spørsmål, samt med regulatoriske problemstillinger.

Geir har lang og bred erfaring fra de fleste saksområder. Siden 1997 har han hovedsakelig arbeidet med forretningsjus, fortrinnsvis med fusjoner og oppkjøp, samt kommersielle tvister og voldgift. Han har bakgrunn fra mellomstore advokatfirmaer og fra KPMG, hvor han var partner. 

Geir Johan Nilsen har bred internasjonal erfaring. Han har i mange år bistått norske kunder i forbindelse med investeringer i fornybar energi i Europa. Han bistår også internasjonale kunder med deres investeringer og/eller rettsforhold for øvrig i Norge. I flere år var han engasjert som Enron Corp´ s (konkursboets) juridiske rådgiver i forbindelse med konkursboets inndrivelse av krav under finansielle og fysiske kraftkontrakter i Norden.

 

Erfaring

  • Partner og grunnlegger, Aabø-Evensen, siden 2002
  • Partner (corporate legal services) og head of legal due diligence, KPMG fra 1999-2002
  • Advokat, KPMG fra 1996-1999
  • Advokat og senere assosiert partner, Flod & Co Advokatfirma fra 1988-1996

Utdannelse

  • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1987