20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Herman Marius Wuttudal om skriveplass i Aabø-Evensen

28 april, 2022 Fagartikler

I forbindelse med ALD Oslo 2022, besluttet Aabø-Evensen å tilby studenter skriveplass. Dette semesteret har Herman fått skriveplass i Aabø-Evensen. Vi tok en prat med ham for å finne ut hva han får ut av skriveplassen og hva han skriver om.

Hva handler oppgaven din om?

- Tema for oppgaven er vilkårene for NOKUS-beskatning etter skatteloven §§ 10-60 til 10-64 og skatteomgåelse. Oppgaven analyserer de materielle yttergrensene som oppstår ved tolkningen av vilkårene for NOKUS-beskatning, og foretar en sammenligning med tilsvarende amerikanske og britiske Controlled Foreign Company Rules (CFC-regler). Temaet er aktuelt sett i lys av BEPS-prosjektet.


Hvorfor valgte du dette temaet til masteroppgaven?

- Det var helt tilfeldig hva jeg endte opp med. Jeg har alltid vært interessert i hvordan internasjonale rettskilder påvirker norsk internrett og næringslivet. Etter å ha hatt valgfagene i skatterett på Universitetet i Oslo, vokste interessen for jussen i skjæringsfeltet mellom økonomi og politikk. Dessuten har jeg sansen for å sette meg inn i uavklarte temaer og analysere ting. NOKUS-reglene reiser utallige problemstillinger og det kan tidvis være krevende å sette seg inn i rettskildematerialet. OECD har i sin endelige rapport fra 2015 også drøftet ulike måter å designe slike regler. Det var derfor naturlig å velge NOKUS-reglene og skatteomgåelse som tema for avhandlingen.

"Advokatene har kommet med praktiske innfallsvinkler som man ellers ikke blir eksponert for på universitetet eller på hjemmekontoret". 

 

Hva får du ut av skriveplassen hos oss?

- De ansatte er svært inkluderende, og jeg føler meg godt ivaretatt både faglig og sosialt. Advokatene har kommet med praktiske innfallsvinkler som man ellers ikke blir eksponert for på universitetet eller på hjemmekontoret. Aabø-Evensen spesialiserer seg innenfor både M&A og kapitalmarkedstransaksjoner, og man får virkelig innsikt i de ulike sidene av hverdagen til en transaksjonsadvokat. Jeg har fått et mer bevisst forhold til oppgavetemaet og at problemstillingene som analyseres har en praktisk vinkling. Firmaet praktiserer en åpen dør-policy og det er lav terskel for å stille advokatene spørsmål.

Hvordan fikk du skriveplass?

- Under årets ALD hadde jeg som mål å søke om skriveplass hos et firma som drev med forretningsjus. Aabø-Evensen er en advokat-boutique, og jeg syntes derfor at det var interessant å sende inn en åpen søknad om skriveplass her. Firmaet har flere dyktige advokater innenfor skatte- og transaksjonsmiljøet, og det var rett og slett sammenfall mellom temaet for avhandlingen og rettsområdene som firmaet jobber med.

Jeg anbefaler på det sterkeste at andre studenter som er nysgjerrige på hverdagen til en transaksjonsadvokat, søker om skriveplass hos Aabø-Evensen.

Vi gleder oss over å ha fått på plass Herman, og ser frem til å bli bedre kjent med ham!

Kunne du tenke deg en skriveplass hos oss? Les mer her.

Vi tror også du vil like

A clear and bold header