Ses vi på GenfTech 2018?

DNB inviterer til generalforsamlingsseminar og retter søkelyset mot fremtidens generalforsamling, vanlige problemstillinger og muligheter og hvordan ulike aktører kan forberede seg til generalforsamling.

Partner i Aabø-Evensen & Co, Lars André Gjerdrum, vil inngå i seminarets Advokatpanel hvor hovedfokus vil være ofte diskuterte temaer og nye muligheter i forbindelse med avholdelse av generalforsamling i børsnoterte og private selskaper.

“Vår erfaring er at god planlegging, god kommunikasjon med aksjonærene i forkant og en strukturert gjennomføring av generalforsamlingen er viktig for at generalforsamlingen skal oppleves som en god arena for både deltakende aksjonærer og selskapets representanter fra ledelsen og styret.  I forbindelse med forberedelse og gjennomføring så opplever vi ofte at selskapene tar opp de samme problemstilligene – gjerne år etter år og i de ulike selskapene. Seminaret dekker således temaer som berører mange av landets bedrifter – og vil kunne være nyttig for både børsnoterte og private selskaper.

Videre ser vi frem til endelig å kunne utforske muligheten til å avholde elektronisk generalforsamling, dvs hvor aksjonærene kan logge seg på gjennom en elektronisk løsning uten fysisk tilstedeværelse i møtelokalet, og dermed kunne delta og stemme på lik linje med møtende aksjonærer. Dette åpner opp for nye og fleksible måter å avholde generalforsamlingen på."

Aabø-Evensen & Co bistår en rekke børsnoterte og private selskaper, herunder også med løpende corporate rådgivning, og Lars André har således både deltatt og ledet en rekke generalforsamlinger i både børsnoterte og private selskaper.

Håper vi vil ses, og husk å melde deg på her!