Nye prospektregler på vei

EU vedtok i juni 2017 en ny prospektforordning som en del av arbeidet med kapitalmarkedsunionen. Forordningen vil erstatte prospektdirektivet fra 2003. Sentrale formål med forordningen er å sikre investorbeskyttelse og mer effektive markeder, og samtidig styrke det indre marked for kapital. I EU trer forordningen i hovedsak i kraft i 2019.

Sentrale endringer:

 • Mulig ny grense for tilbudsprospekt på EUR 8 millioner
 • Grensen for noteringsprospekt heves til 20 %
 • Noteringsprospekt også ved konvertering av obligasjoner
 • Unntakene ved tilbud til profesjonelle investorer/pålydende EUR 100 000 opprettholdes
 • Forenklet prospekt for allerede noterte selskaper
 • Forenklet «EU Growth Prospectus» for ikke-noterte SME-selskaper
 • 5 dagers hurtigprosess for godkjennelse av prospekt for «frequent issuer»
 • Endrede innholdskrav i prospekter
 • Nye krav til risikofaktorer
 • Nye krav til sammendraget
 • Adgang til å benytte henvisning utvides
 • Elektronisk format (ikke krav om papir)

Les mer om endringene her.