Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere og selskapets finansielle stilling svekkes, er det mange bedriftsledere som lurer på hvilke muligheter en arbeidsgiver faktisk har med tanke på tiltak som forhåpentligvis kan sikre bedriftens fremtid.

Dersom arbeidsmangelen er forbigående og det er grunn til å tro at arbeidstakerne kan sysselsettes igjen, kan permittering av arbeidstakere være en løsning. Dersom det er på det rene eller overveiende sannsynlig at arbeidsmangelen vil bli permanent, skal arbeidsgiver i stedet gå til oppsigelse av arbeidstakere. Det er mange arbeidsgivere som føler seg usikre på hvilke regler som skal følges når man vurderer å permittere ansatte da man ikke finner regler om permittering i arbeidsmiljøloven.

Klikk på linken nedenfor for å få en kort oppsummering av de mest sentrale reglene som gjelder ved permittering av arbeidstakere.

Denne artikkelen er skrevet av:

Kristine N. Slotnæs
Advokat/Lawyer